Privacy Policy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Football Academy MIRO, gevestigd te Alphen Aan Den Rijn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71520902 te Alphen Aan Den Rijn,
hierna te noemen FA MIRO.

Om uw kind bij ons in te schrijven hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig of wanneer je bij ons komt solliciteren. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@footballacademymiro.nl

Wij bewaren jouw gegevens niet als dit niet nodig is voor ons. Onze privacy policy is zo anoniem mogelijk. Wil je weten welke gegevens wij van jou bewaren of wil je dat wij jouw gegevens verwijderen? Klik dan hier.
Wij houden ons keurig aan de wettelijke bepalingen. Jij bepaalt zelf wat wij met jouw informatie doen.