Refund / Return Policy

REFUND / RETURN POLICY

4. Betalingsvoorwaarden – Procedure

4.1 Na inschrijving volgt er een e-mail bevestiging waarin de betalingsprocedure wordt omschreven hoe te handelen om de deelnemersbijdrage te voldoen.

4.2 U dient vooraf te betalen wilt u kunnen deelnemen aan cursussen van FA MIRO.

4.3 Wij hanteren een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

4.4 De deelnemersbijdrage dient u over te maken op rekeningnummer van Football Academy MIRO o.v.v. Naam Kind. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn in de bevestiging e-mail na het invullen van het inschrijfformulier. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

4.5 Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.

4.6 Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

5. Afmelding & Administratiekosten

5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

5.2 In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij FA MIRO.

5.3 Als een cursus 10 of meer weken duurt, heeft elke deelnemer bij het missen van één of meer les(sen) recht op 1 inhaal les aan het eind van de cursus. Deelname aan een les is uitsluitend mogelijk als de deelnemer zich heeft afgemeld (zie 5.2)

5.4 De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar FA MIRO behoud het recht tot het eventuele vervallen van een cursusdag(en).

5.5 Bij annulering van de gehele cursus door FA MIRO geldt het volgende:
– Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door FA MIRO gerestitueerd;
– Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven staan voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep, met goedvinden van beide partijen, vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.

5.6 Deelname aan FA MIRO kan niet kosteloos geannuleerd worden. Voor annuleringen zonder opgave van geldige reden geldt;
‐ Annulering meer dan 14 dagen voor aanvang cursus: 50% van het inschrijfgeld retour;
‐ Annulering meer dan 7 dagen voor aanvang cursus: 25% van het inschrijfgeld retour; ‐ Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang cursus: geen inschrijfgeld retour.